اعطای مدارک بین المللی

اعطای مدارک زیر مجموعه صنایع غذایی، با چهار کد بین المللی

کامل ترین مجوعه آموزشی

آموزشگاه نمونه تبریز دارای کامل ترین و بهترین سرفصل های آموزش آشپزی با کادر مجرب است.

با سابقه ترین آموزشگاه

آموزشگاه نمونه تبریز با سابقه بیش از سه دهه در سطح شهر و صدا سیما، با سابقه ترین آموزشگاه در تبریز می باشد.

آموزشگاه نمونه تبریز را یکبار امتحان کنید، سپس مقایسه کنید، تفاوت ها را متوجه خواهید شد.